HomeO klubuHistorie klubu

Náš klub za svého působení zanechal již nemalou historickou stopu, kterou píše nadále. A vy, fanoušci, píšete ten příběh společně s ním.
https://fkdolnidvoriste.cz/wp-content/uploads/2017/10/inner_illustration_01-2.png

1946
Poválečné období

Historie kopané v Dolním Dvořišti se datuje od roku 1946. Tato historie nám dává prostor k pohledu a posouzení doby rozvoje našeho oddílu, jež je znám především starší generaci, která se zasloužila nejen o jeho vznik, ale i o funkční činnosti a věnovali oddílu mnoho svého osobního času.

Fotbal se začal hrát hned po ukončení 2. světové války. Jako hřiště sloužily louky, pokud možno v místech, kde nebyl příliš velký sklon. Fotbal budil nevídaný zájem a stal se pro obce jistým kulturním děním a tak tomu bylo i v naší obci.
Prvé hřiště bylo vytvořeno po dohodě s místním JZD v prostoru současného zalesněného pozemku, který se nachází v okrajové části štědrkovského lesa směrem k bývalé cestě Štědrkov – Suchdol. Poté došlo ke změně a jako další hřiště sloužila fotbalistům louka u tzv. Hadovy cestářské boudy naproti sluneční elektrárně v pravé strany silnice č. III směrem na Kaplici u tzv. Letiště. Na tomto hřišti se hrál fotbal do začátku 60. let. Zde už byly zhotoveny lavičky z prken a kůlů, kterých využívali hráči k převlékání a diváci již nemuseli sedět na zemi. V této době již bylo k přepravě hráčů občas využíváno i traktorů a v některých případech i vozidla Pohraniční stráže. Prvotním funkcionářem i hráčem této fotbalové éry byl jistý Josef Pávek, který však utrpěl úraz a fotbalová éra byla přerušena zhruba po dobu deseti let. Po této době se započalo s výstavbou fotbalového hřiště na současném místě, ovšem bez zaměření. Buldozer odhrnoval kopy jílovité hmoty a hřiště dostalo určitou podobu na mokřině se svahem. Trávník na hřišti se udržoval zemědělskou technikou tzv. Cepákem určeným pro výrobu silážní hmoty.

Polovina 60. let
Zrod nového týmu

V polovině šedesátých let se utvářel nový tým, o jehož zrod se zasloužil L. Schwarz, J. Bulant a p. Bernard jako technický personál Státních statků za pomoci nadšenců F. Schmieda, J. Špaka a dalších. K tomu, aby měli fotbalisté zázemí, byla použita smontovaná dřevěná bouda tehdejší slepičárny k převlékání a k umytí byly použity kýble s donesenou vodou. Později byla přivedena voda z vodovodního řadu, ovšem jen do jedné části kabiny jedním kohoutkem.
https://fkdolnidvoriste.cz/wp-content/uploads/2021/08/Historie-1.jpg

Až do roku 2016
Novodobá historie

Fotbal se začal rozvíjet za pomoci příslušníků Pohraniční stráže, která oddílu vypomáhala dopravou hráčů k utkáním, začala poskytovat hráče do družstva, hra se pomalu zkvalitňovala. Státní statky vypomáhaly též s dopravou. Vznikl dorost, který postoupil do krajské soutěže. TJ zakoupila autobus RTO, s nímž se dopravovala k utkáním a turnajům v rámci Čech. Družstvo dospělých postoupilo do krajské soutěže 1B tř. Bylo zapotřebí zkvalitnit technické zázemí, proto byl požádán v roce 1979 tehdejší místní národní výbor o zajištění prostředků pro akci „Z“ a započato s výstavbou současných kabin svépomocí. Kabiny byly vybudovány za rok nákladem cca 900.000,- Kč spolu se saunou, která sloužila široké veřejnosti. V neposlední řadě byla pozornost věnována i špatné kvalitě fotbalového hřiště. Obec na základě rozhodnutí nechala v roce 2005 zhotovit projektovou dokumentaci a následně provést generální rekonstrukci dosavadního fotbalového hřiště nákladem 7,5 mil. Kč. Hřiště je v současné době využíváno i pro různé akce řízené Krajskou unií sportovních svazů a dostává se do podvědomí sportovní veřejnosti.

Autor: Emil Růžička v roce 2016

Do současnosti
Přítomnost a vize

Tým FK Dolní Dvořiště se po bojích v Okresním přeboru probojoval do krajské 1.B třídy, kde byl jeho prvním cílem udržení této soutěže. Na přelomu roku 2019 a 2020 začal celý svět zužovat a ovlivňovat nový typ koronaviru s označením Covid-19. Ten do České republiky proniknul v březnu roku 2020, později byla epidemie prohlášena za světovou pandemii a ohrožen byl nejen sport s kulturou, ale v zásadě i svobodný život.

Sezóny 2019-2020 a 2020-2021 byly v amatérském sportu předčasně ukončeny, přičemž nebyl umožněn postup výše ani sestup níže. To znamenalo další setrvání na oné úrovni a postupné myšlení o vyšších ambicích.

Došlo také ke spojení Dolního Dvořiště s Horním Dvořištěm a založení rezervního B-Týmu pod taktovkou FKDD. Před startem ročníku 2021-2022 hlavní mužstvo prošlo citelným posílením, což již předem začalo přislibovat další zlepšené výkony a co možná nejlepší umístění v soutěžním žebříčku.

Máte na náš klub nějaký dotaz?

FK Dolní Dvořiště © 2021 | Imrich Hrabovský